FEDERACJA

Paralotniarze stanowią jedną z najliczniejszych grup pilotów w Polsce, jednocześnie są najszybciej rozwijającą się gałęzią lotnictwa. Od dawna pojawiały się głosy ,że paralotniarze powinni wziąć sprawy w swoje ręce. Nadszedł czas abyśmy celebrity porn stanowili sami o sobie.

Nasze CELE

Ambicją PFP jest skonsolidowanie głosów jak największej ilości stowarzyszeń w celu reprezentowania jak najszerszego środowiska paralotniarzy, gograficznie, rodzaju sprzętu: PG,PPG PPGG jak i uprawnień: od rekreacyjnych pilotów po instruktorów. Zamiarem twórców PFP nie jest szerzenie własnych racji. Federacja ma być nośnikiem głosów środowiska paralotniowego.

DEMOKRACJA

Zależy nam na jak najbardziej przejrzystym i demokratycznym działaniu Federacji, dlatego pracujemy mobile porn nad stworzeniem otwartego systemu zarządzania federacją i podejmowania decyzji, poprzez wprowadzenie elektronicznego systemu głosowania (dyskusje, projekty i głosowania na nimi będą odbywały się na forum elektronicznym)
Zapraszamy wszystkie kluby i stowarzyszenia do przyłączenia się do black porn Polskiej Federacji Paralotniowej.