Odpowiadając na zaproszenie, delegacja PFP udała się na spotkanie uzgodnieniowe do ULC.

Odpowiadając na zaproszenie, delegacja PFP udała się na spotkanie uzgodnieniowe do ULC.

„5 lutego w siedzibie ULC odbyło się spotkanie dotyczące rozporządzenia z art. 33 ust. 2 Prawo Lotnicze regulującego rodzaje lotnictwa, nie podlegające przepisom Unii Europejskiej i EASA.

Dla przypomnienia, w dniu 18 marca 2013 mija ustawowy termin ogłoszenia rozporządzeń do znowelizowanego Prawa Lotniczego. ….”

Relacja ze spotkania w „dla pilota”

Zaproszenie dla PFP na spotkanie uzgodnieniowe do ULC

NA FORUM

W imieniu Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zapraszam Państwa na spotkanie uzgodnieniowe dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków. (więcej…)

Federacja powiększyła się o kolejne stowarzyszenie

Zarząd Polskiej Federacji Paralotniowej na  posiedzeniu w dniu 27.09.2012 r.  podjął uchwałę o przyjęciu Gdyńskiego Stowarzyszenia Paralotniarzy „Glide Club  Gdynia” w poczet członków zwyczajnych Polskiej Federacji Paralotniowej. Decyzja Zarządu została podjęta na podstawie deklaracji członkowskiej przedstawionej przez Gdyńskie Stowarzyszenie Paralotniarzy.

Kolejny prężny klub podjął wyzwanie jakim jest współtworzenie Polskiej Federacji Paralotniowej.

Forum – nasze miejsce pracy?

Zależy nam na jak najbardziej przejrzystym i demokratycznym działaniu Federacji, dlatego pracujemy nad stworzeniem otwartego systemu zarządzania federacją i podejmowania decyzji, poprzez wprowadzenie elektronicznego systemu głosowania (dyskusje, projekty i głosowania na nimi będą odbywały się na forum elektronicznym)

http://pfp.waw.pl/forum

Zapraszamy członków do rozpoczęcia rozmów i dyskusji na forum.

Na pewno będzie to od Nas wymagało nauczenia się pracy takim narzędziem ale w dłuższej perspektywie będzie to bardzo pomocne i znacznie przyspieszy prace.

A wszystkich obserwujących nasze działania, proszę o cierpliwość i wyrozumiałość, tworzymy coś nowego i myślę mobile porn ,że rzadko spotykanego jakim jest tak „otwarty” dla wszystkich sposób pracy.

Powstała Polska Federacja Paralotniowa – napisali w dlapilota.pl

Po wielu konsultacjach i spotkaniach w środowisku organizacji paralotniowych z inicjatywy stowarzyszeń paralotniowych: Stowarzyszenia Paralotniarzy Beskidu Wyspowego, Małopolskiego Klubu Paralotniowego i Wielkopolskiego Klub Paralotniowego Fly 2 Live – Live 2 Fly, powstała ogólnopolska organizacja paralotniowa pod nazwą Polska Federacja Paralotniowa. Została zarejestrowana w KRS pod numerem 000042278, z siedzibą w Krakowie. … więcej – http://dlapilota.pl/wiadomosci/pfp/powstala-polska-federacja-paralotniowa

Paralotniarze mają celebrity porn Federację – artykuł w lotniczapolska.pl

Paralotniarze mają Federację

Reprezentowanie hentai porn interesów członków wobec władz, krzewienie kultury fizycznej i sportu w zakresie uprawiania paralotniarstwa oraz popularyzacja i rozwój paralotniarstwa – takie są główne cele nowo powstałej Polskiej Federacji Paralotniowej. więcej – http://lotniczapolska.pl/Paralotniarze-maja-Federacje,26117