Uchwała 11/2015

Uchwała 11/2015

Walnego Zebrania Polskiej Federacji Paralotniowej

o wysokości składki członkowskiej

 

 

Walne Zebranie Polskiej Federacji Paralotniowej na  celebrity porn posiedzeniu w dniu 29.03.2015 r. podjęło jednogłośnie uchwałę o zwiększeniu wysokości składki członkowskiej do 300 zł/rok.

 

Przewodniczący                                                                                Protokolant

 

 

Uchwała 10/2015

 

Uchwała 10/2015

Walnego Zebrania Polskiej Federacji Paralotniowej

o zawodach Pucharu Federacji

 

 

 

Walne Zebranie Polskiej Federacji Paralotniowej na  posiedzeniu w dniu 29.03.2015 r. podjęło jednogłośnie uchwałę o kontynuowaniu zawodów Pucharu Federacji w roku 2015.

 

 

Przewodniczący                                                                                Protokolant

 

Uchwała 9/2015

Uchwała 9/2015

Walnego Zebrania Polskiej Federacji Paralotniowej

o zmianie § 13 pkt 2 statutu

 

 

Walne Zebranie Polskiej Federacji Paralotniowej na  posiedzeniu w dniu 29.03.2015 r. podjęło jednogłośnie uchwałę następującej treści :

§ 13 pkt 2 statutu Polskiej Federacji Paralotniowej przyjmuje brzmienie:

Członkami Wspierającymi mogą być osoby prawne lub fizyczne, uznające i wspierające cele Federacji, przyjęte przez Zarząd na podstawie pisemnej decyzji.

 

 

Przewodniczący                                                                                Protokolant

 

Uchwała 8/2015

Uchwała 8/2015

Walnego Zebrania Polskiej Federacji Paralotniowej

o realizacji zawodów Pucharu Polski XC

 

 

Walne Zebranie Polskiej Federacji Paralotniowej na  posiedzeniu w dniu 29.03.2015 r. podjęło jednogłośnie uchwałę o podjęciu realizacji organizacji zawodów Pucharu Polski XC wraz z XC Portal i Stowarzyszeniem Paralotniarzy Beskidu Wyspowego.

 

 

Przewodniczący                                                                                Protokolant

 

 

Uchwała 7/2015

Uchwała 7/2015

Walnego Zebrania Polskiej Federacji Paralotniowej

o składce finansującej koszty uzyskania licencji sportowej

 

 

Walne Zebranie Polskiej Federacji Paralotniowej na  posiedzeniu w dniu 29.03.2015 r. podjęło jednogłośnie uchwałę o składce finansującej koszty uzyskania licencji sportowej Aeroklubu Polskiego dla Polskiej Federacji Paralotniowej.

 

 

Przewodniczący                                                                                Protokolant

 

 

 

 

Uchwała 6/2015

Uchwała 6/2015

Walnego Zebrania Polskiej Federacji Paralotniowej

o wyborze Komisji Rewizyjnej

 

 

Walne Zebranie Polskiej Federacji Paralotniowej na  posiedzeniu w dniu 29.03.2015 r.

podjęło jednogłośnie uchwałę o wyborze Komisji Rewizyjnej w składzie:

Łukasz Szymura, Janusz Wojtyniak, Grzegorz Pawłowski.

 

 

Przewodniczący                                                                                Protokolant

 

 

 

Uchwała 5/2015

Uchwała 5/2015

Walnego Zebrania Polskiej Federacji Paralotniowej

o wyborze  Zarządu

 

 

 

Walne Zebranie Polskiej Federacji Paralotniowej na  posiedzeniu w dniu 29.03.2015 r.

podjęło jednogłośnie uch hentai porn wałę o wyborze Zarządu w składzie:

Kazimierz Anielak, Piotr Klimek, Tomasz Poznański, Andrzej Walczak.

 

 

Przewodniczący                                                                                Protokolant

 

Uchwała 4/2015

 

Uchwała 4/2015

Walnego Zebrania Polskiej Federacji Paralotniowej

o wyborze Prezesa

 

 

Walne Zebranie Polskiej Federacji Paralotniowej na  posiedzeniu w dniu 29.03.2015 r.

podjęło jednogłośnie uchwałę o wyborze Tamary Dudek na Prezesa Polskiej Federacji Paralotniowej.

 

 

Przewodniczący                                                                                Protokolant

 

 

 

Uchwała 3/2015

 

Uchwała 3/2015

Walnego Zebrania Polskiej Federacji Paralotniowej

o udzieleniu absolutorium Zarządowi black porn za całą kadencję.

 

 

 

Walne Zebranie Polskiej Federacji Paralotniowej na  posiedzeniu w dniu 29.03.2015 r.

podjęło jednogłośnie uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi za całą kadencję.

 

 

Przewodniczący                                                                                Protokolant

Uchwała 2/2015

Uchwała 2/2015

Walnego Zebrania Polskiej Federacji Paralotniowej

o udzieleniu absolutorium Zarządowi za okres 01.01.2015 – 29.03.2015.

 

 

Walne Zebranie Polskiej Federacji Paralotniowej na  posiedzeniu w dniu 29.03.2015 r.

podjęło mobile porn jednogłośnie uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi za okres 01.01.2015 – 29.03.2015.

 

 

Przewodniczący                                                                                Protokolant