WŁADZE

Zarząd PFP:

Prezes:

Tamara Dudek

Członkowie Zarządu:

Kazimierz Anielak

Piotr Klimek

Tomasz Poznański

Andrzej Walczak

Skład Komisji Rewizyjnej:

Grzegorz Pawłowski

Łukasz Szymura

Janusz Wojtyniak