CELE FEDERACJI

Na początek warto zaznaczyć że:

Federacją jest dobrowolnym związkiem stowarzyszeń, klubów oraz osób fizycznych.

Federacja nie ma na celu zastępowania lokalnych Stowarzyszeń i nie działa na „ich polu”, ma jedynie wspierać lokalne inicjatywy.

 

Ambicją PFP  jest skonsolidowanie głosów jak największej ilości stowarzyszeń  w celu reprezentowania jak najszerszego środowiska paralotniarzy, gograficznie, rodzaju sprzętu: PG,PPG PPGG jak i uprawnień: od rekreacyjnych pilotów po instruktorów.

Zamiarem twórców PFP nie jest szerzenie własnych racji. Federacja ma być nośnikiem głosów środowiska paralotniowego.

 

Zależy nam na jak najbardziej przejrzystym i demokratycznym działaniu Federacji, dlatego pracujemy nad stworzeniem otwartego systemu zarządzania federacją i podejmowania decyzji, poprzez wprowadzenie elektronicznego systemu głosowania hentai porn (dyskusje, projekty i głosowania na nimi będą odbywały się na forum elektronicznym).

 

 

Aktualnie obowiązujący statut zakłada ,że celem Federacji jest:

 • Reprezentowanie interesów swoich członków wobec władz publicznych, administracyjnych, samorządowych i społecznych
 • Krzewienie kultury fizycznej i sportu w zakresie uprawiania paralotniarstwa.
 • Popularyzacja i rozwój mobile porn paralotniarstwa.

 

Federacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Wpływanie na całokształt praw i zasad obejmujących paralotniarstwo.
 • Integrowanie środowiska paralotniowego.
 • Ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań członków Federacji.
 • Prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej, w tym wydawanie publikacji związanych z działalnością Federacji.
 • Reprezentowanie członków wobec instytucji centralnych, samorządowych, regionalnych i na forum międzynarodowym.
 • Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie sportu i rekreacji paralotniowej oraz aktywnego wypoczynku.
 • Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych.
 • Współpracę black porn z organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.
 • Podejmowanie  działań, zmierzających do współdziałania z władzami, stowarzyszeniami, organizacjami naukowymi, społecznymi, celebrity porn zawodowymi i fundacjami działającymi w obszarze zainteresowania federacji.

Comments are closed.