FAQ

czyli odpowiedzi na Wasze pytania, które możecie zadać na naszym FORUM.

Jak przystąpić do Polskiej Federacji Paralotniowej?

Odpowiedź na to pytanie w dziale O FEDERACJI – Deklaracja członkowska , oraz zapraszamy do bezpośredniego kontaktu reprezentanta stowarzyszenia z zarządem PFP.

 

Czy black porn do federacji mogą przystąpić indywidualne osoby?

Federacją jest dobrowolnym związkiem stowarzyszeń, klubów a nie osób fizycznych.

 

Czy Federacja będzie celebrity porn prowadziła działania lokalne w zakresie stowarzyszeń?

Federacja nie hentai porn ma na celu zastępowania lokalnych Stowarzyszeń i nie działa na „ich polu”, ma jedynie wspierać lokalne inicjatywy.

Federacji to platforma do współpracy. Przewagę ma tylko w odniesieniu do podmiotów zewnętrznych, gdyż stanowi szersza reprezentacje niż pojedyncze stowarzyszenie.

 

Czy federacja chce stworzenia Polskiego Związku Sportowego?

Federacja chce współpracować z PZS zajmującym się sportem paralotniowym czyli AP.

Wcześniejsze działania w celu utworzenia federacji i późniejsze,  które doprowadziły do utworzenia federacji, miały na celu stanowić reprezentacje również w sporcie wobec AP naszego środowiska, na czas gdy AP dostosuje się do obowiązującego prawa, gdyż w takiej organizacji jak federacja stanowilibyśmy mobile porn większe znaczenie niż kilka klubów sfederowanych z AP. Wtedy jeszcze sportowo latało trochę osób. Współpraca z organizacjami krajowymi jest zresztą głównym sposobem realizacji celów statutowych wg zapisu statutu PFP.

 

Czy były już wcześniej podejmowane próby stworzenia Federacji Paralotniowej?

Na spotkaniu w Wołominie 2011 została podjęta próba zawiązania Polskiej Federacji Paralotniowej i w tym celu zostało podpisane porozumienie .
https://groups.google.com/forum/?hl=pl&fromgroups#!topic/p-f-p/Dh4Qp9ViT04
https://groups.google.com/forum/?hl=pl&fromgroups#!forum/p-f-p

Comments are closed.