Aeroklub Polski, nowy statut. Propozycja uwag od MKP

W tym miejscu prowadzimy prace nad tematami które później będą podlegały głosowaniom.

Aeroklub Polski, nowy statut. Propozycja uwag od MKP

Postprzez Bartek Cichoń » 18 maja 2013, o 09:17

Propozycje do statutu Aeroklub Narodowego.
(Odpowiedź na apel o składaniu uwag do projektu statutu przed walnym zebraniem Aeroklubu
Polskiego.)

Odnosimy się z wielką nadzieją do projektu szanownych delegatów zmiany statutu z
stowarzyszenia osób fizycznych na związek osób prawnych, co pozwoli na utworzenie aeroklubu
narodowego, mogącego zrzeszać na demokratycznych zasadach liczne polskie organizacje lotnicze.

Paralotniarstwo jest obecnie najbardziej popularnym rodzajem latania w Polsce. Niemal co trzeci
pilot jest paralotniarzem. Jest to najtańszy sposób realizacji marzenia o lataniu dostępny niemal dla
każdego obywatela naszego kraju.

W naszym przekonaniu dotychczasowa formuła Aeroklubu Polskiego, opartego przede wszystkim
na lotniskowej infrastrukturze terenowych jednostek organizacyjnych, nie uwzględniała specyfiki
powszechności paralotniarstwa i uboższej kieszeni pilotów paralotniowych w odniesieniu do tzw.
dużego lotnictwa.

Paralotniarstwo z uwagi na swoją specyfikę organizuje się w lokalnych stowarzyszeniach
i klubach, a paralotniarze wypracowują własną infrastrukturę małych startowisk i lądowisk
na dogodnym dla siebie terenie. Dlatego wysoka składka członkowska AP wynikająca z
potrzeb infrastruktury terenowych jednostek AP oznaczałaby podwójne ponoszenie kosztów na
infrastrukturę, której by i tak paralotniarze nie wykorzystywali.

Drugą bolączką są bardzo drogie od paru lat licencje FAI wydawane przez AP w sytuacji kiedy
w innych krajach wynoszą ok 10 euro. Dla przeciętnego paralotniarza obecna cena wyznaczona
przez AP nie znajduje jakiegokolwiek uzasadnienia, ponieważ jest wielokrotnie wyższa niż koszty
jej wydania. Stąd oprócz braku możliwości demokratycznego członkostwa w AP dla organizacji
paralotniowych, ta sytuacja sprawia, że paralotniowym współzawodnictwem sportowym w ramach
AP zajmowało się zaledwie kilkadziesiąt osób, gdy tymczasem poza AP kilkuset pilotów.

Jeśli chodzi o strukturę sportową Aeroklubu Polskiego, to wydaje się słusznym przyjęcie modelu
analogicznego do Międzynarodowej Federacja Sportów Lotniczych i Kosmicznych (FAI),
gdzie w sprawach poszczególnych sportów lotniczych demokratycznie decydują poszczególne
komisje. W skład tych odrębnych autonomicznych komisji danego sportu wchodzą delegaci z
NAC narodowych organizacji. Dlatego w proponowanym przez nas modelu w polskim aeroklubie
narodowym to stowarzyszenia - kluby sportowe jako członkowie zwyczajni AP, miały by prawo do
oddelegowania swojego przedstawiciele do komisji sportowej. Oprócz delegatów ze stowarzyszeń-
klubów paralotniowych w składzie komisji sportowej mógłby się znaleźć trener kadry oraz
przedstawiciel zawodników z kadry narodowej.

Innym wariantem powszechnie stosowanym jest model konfederacyjny aeroklubu narodowego.
Na takiej zasadzie działa największa na świecie niemiecka federacja paralotniowa DHV, ale też
węgierska HFFA i inne. W tym modelu stowarzyszenia – kluby paralotniowe tworzą federacje i za
jej pośrednictwem są członkami aeroklubu narodowego w danym kraju. Taka federacja cieszy się
dużą niezależnością i samodzielnością, ale jednocześnie pozwala zachować rozsądną równowagę
w aeroklubie narodowym, która może być zachwiana poprzez bardziej bezpośrednie członkostwo
stowarzyszeń i klubów, zdecydowanie najliczniejszej grupy pilotów paralotniarzy w porównaniu do
innych rodzajów lotnictwa.

W modelu konfederacyjnym, biorąc pod uwagę polskie prawo sportowe i bardziej masowy
charakter paralotniarstwa, warto zastanowić się nad dopuszczalnym w przepisach FAI
członkostwem stowarzyszonym w FAI dla federacji paralotniowej, oczywiście za zgodą AP jako
członka aktywnego FAI.

W ten sposób federacja paralotniowa mogłaby być sama polskim związkiem sportowym w
sporcie paralotniowym, ale jednocześnie jak osoba prawna także członkiem AP jako Aeroklubu
Narodowego i członka aktywnego FAI. Biorąc pod uwagę środki jakie MSiT przeznacza w dotacji
na polskie związki sportowe, to sport paralotniowy, jako samodzielny PZS mógłby liczyć na
znacznie większe środki niż obecnie otrzymuje za pośrednictwem AP, jako niezgodnie z przepisami
FAI dyscyplina lotnicza, gdyż jest to w FAI samodzielny sport i gałąź lotnicza z kilkoma
dyscyplinami.

Z informacji otrzymanych z MSiT w tej sprawie, wynika, że głównym wymogiem jest art. 11
ustawy o sporcie i zapis, który federacja paralotniowa przy dobrej woli AP i FAI mogłaby spełnić.
„Zaświadczenie o przynależności do międzynarodowej federacji sportowej działającej w sporcie
olimpijskim lub paraolimpijskim lub innej uznanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski.”

Mamy nadzieje, że nasze uwagi zostaną uwzględnione przez szanownych Delegatów w nowym
statucie wreszcie tak oczekiwanego Aeroklubu Narodowego, jako demokratycznego związku
organizacji lotniczych.
Bartek Cichoń
 
Posty: 6
Dołączył(a): 23 sty 2013, o 20:24
Klub:

Powrót do Dyskusje

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron