Regulamin Dyscyplinarny AP - projekt

W tym miejscu prowadzimy prace nad tematami które później będą podlegały głosowaniom.

Regulamin Dyscyplinarny AP - projekt

Postprzez Tomasz Poznański » 22 sty 2014, o 23:08

Szanowni Koledzy

Poniżej korespondencja do Federacji w sprawie nowych regulaminów dla zawodników AP.
Mamy czas, jak widać poniżej, na jakiekolwiek uwagi i propozycje do...czwartku rano. Jeżeli macie coś konstruktywnego, a chcielibyście to przekazać jako głos Federacji to proszę o przesłanie do jutra do wieczora. Prezes Andrzej jest na wyjeździe, więc ja postaram się to złożyć razem i wysłać. Więcej na temat wraz z moim stanowiskiem w dyskusji na:
https://groups.google.com/forum/#!topic ... Qhv0zEaQyw

Pozdrawiam
Tomek
sekretarz

-- Treść oryginalnej wiadomości --
Temat: Re: Fwd: Regulamin Dyscyplinarny AP - projekt
Data: Tue, 21 Jan 2014 11:28:29 +0100
Nadawca: psp.mariusz Gazeta.pl <psp.mariusz@gazeta.pl>
Adresat: Jacek Profus <jprofus@gmail.com>
Kopia: Polska Federacja Paralotniowa <info@pfp.waw.pl>, Art <artfra@poczta.onet.pl>, Jędrzej Jaxa-Rożen <jaxa@uni.wroc.pl>, Grzegorz Misiak <grzesmis@go2.pl>, "pfaraon@wp.pl" <pfaraon@wp.pl>, "kumorek.pawel@gmail.com" <kumorek.pawel@gmail.com>, Tomasz Kuczkowski <tuumek@gmail.com>, Rafal Luckos <luckos2@o2.pl>

WItam,

Jak już pewnie wiecie, PSP jest od soboty członkiem zwyczajnym AP. Pozyskałem przed chwila taka informację:

"Regulamin - niestety późno został rozesłany w celu
konsultacji. Mamy świadomość, że wymaga korekty gdyż są zgłaszane liczne
uwagi.
Mamy taki plan pracy nad tym dokumentem:
- zgłaszanie uwag i propozycji do czwartku 23 stycznia do godziny 10.00,
- czwartek 23 stycznia analiza uwag i korekta projektu,
- sobota 15 stycznia publikacja skorygowanego projektu,
- II runda konsultacji od soboty 25 do czwartku 30 stycznia
- 31 stycznia końcowa analiza w celu przygotowania na Kongres ewentualnych
końcowych autopoprawek uwzględniających uwagi z II tury konsultacji,

Wobec powyższego proszę o zgłaszanie propozycji i uwag do czwartku do
godziny 10.00."


Niestety regulamin doszedł kiedy doszedł, proponuję skupić się na propozycji zmian do niego tak aby nasz glos nie został pominięty.

pozdrawiam

Mariusz


W dniu 21 stycznia 2014 10:24 użytkownik Jacek Profus <jprofus@gmail.com> napisał:
Tomek,

To, że członkowie AP są zobowiązani do przestrzegania jego regulaminów wynika chyba przede wszystkim z fundamentów funkcjonowania każdej organizacji. Jeśli jesteś jej członkiem to przestrzegasz jej zasad i regulaminów wewnętrznych. W przypadku związków sportowych, ustawa o sporcie nadaje dodatkowe uprawnienia, pewien monopol na stanowienie zasad w obszarze dyscypliny sportu, którym związek zarządza. Dziwię się osobom, które mają problem ze zrozumieniem tej prostej zasady.

Mamy tu jednak problem związany z projektem regulaminu dyscyplinarnego. Czy jesteś w stanie w punktach sformułować stanowisko PFP? Taką samą prośbę mam do PSP i BSP.

Pozdrawiam,

Jacek
2014/1/20 Polska Federacja Paralotniowa <info@pfp.waw.pl>
Cześć

Co do wprowadzenia i akceptacji regulaminu Jacek na liście zacytował fragment regulaminu licencjonowania:
Regulamin licencjonowania zawodników AP stanowi (art. 5, pkt.2):

2. Wniosek o przyznanie/przedłużenie licencji powinien zawierać:
a. oświadczenie o zobowiązaniu się wnioskodawcy do przestrzegania postanowień Statutu AP, regulaminów AP, uchwał ZAP oraz przepisów Kodeksu Sportowego Międzynarodowej Federacji Lotniczej FAI, w tym także do poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej,
b. oświadczenie, w którym wnioskodawca potwierdza posiadanie niezbędnych umiejętności, kwalifikacji i badań lekarskich wymaganych do uprawiania dyscyplin, o które występuje we wniosku,
c. oświadczenie, że wnioskodawca zgodnie z art. 10 Ustawy nie jest członkiem, nie posiada udziałów albo akcji oraz nie jest członkiem organów lub władz innego klubu sportowego uczestniczącego we współzawodnictwie sportowym w sporcie lotniczym; za członkostwo w innym klubie sportowym w rozumieniu tego przepisu nie uważa się posiadania przez wnioskodawcę statusu członka stowarzyszenia posiadającego licencję klubu sportowego, pod warunkiem, że wnioskodawca nie reprezentuje tego stowarzyszenia we współzawodnictwie sportowym.
d. Oświadczenie, że ubiegający się o LSFAI nie posiada jednocześnie LSFAI, wydanej przez NAC innego państwa, zgodnie z kodeksem FAI (8.1.3.2.).

Pozdrawiam
Tomek Poznański

W dniu 2014-01-20 18:18, Art pisze:
Hej
Zerknąłem na kary i zastanawiam się czy to sposób na zwiększenie swoich przychodów.
Wiele zapisów jest mało precyzyjnych np:
1. Podburzanie lub prowokowanie zawodników, trenerów, działaczy lub widzów do wystąpień mogących zakłócić porządek przed i po zawodach - kara pieniężna od 1000 zł do 10 000 zł i dyskwalifikacja od 1 do 18 miesięcy.ale nie to jest najważniejsze. CZy AP może wogóle takie przepisy wprowadzić?

Czy przynależność do AP z automatu oznacza, że akceptuje się ten regulamin?

pozdro!
From: Jacek Profus
Sent: Monday, January 20, 2014 3:20 PM
To: Jędrzej Jaxa-Rożen ; Grzegorz Misiak ; pfaraon@wp.pl ; Art Frankowski ; kumorek.pawel@gmail.com ; Tomasz Kuczkowski ; psp.mariusz Gazeta.pl ; Rafal Luckos ; Polska Federacja Paralotniowa
Subject: Fwd: Regulamin Dyscyplinarny AP - projekt

Cześć Panowie,

Dostaliśmy do konsultacji projekt regulaminu dyscyplinarnego AP. Ponieważ jego zapisy dotyczą całego środowiska PG, przesylam ten dokument do konsultacji również do PSP i BSP jako stowarzyszeń zgłaszających pilotów latających sportowo. Przesylam go również PFP jako organizacji grupującej największą liczbę stowarzyszeń i klubów PG.

Prześlijcie proszę swoje uwagi w trybie pilnym. Sekretarz Generalny wskazuje, że najbliższy Kongres AP odbędzie się 1 lutego br. czyli za 11 dni i powinniśmy uwagi przekazać do AP jak najszybciej.

Z drugiej strony mam wrażenie, że klamka już zapadła. Wg statutu AP (art 25, pkt. 2 i 3) propozycje porządku obrad należy zgłaszać 21 dni przed Kongresem a wszelkie materiały na Kongres powinny być przedstawione członkom związku nie później niż 14 dni przed Kongresem.

Proszę o wasze komentarze.

Pozdrawiam,

Jacek Profus

---------- Forwarded message ----------
From: Bohdan Włostowski <b.wlostowski@aeroklubpolski.pl>
Date: 2014/1/20
Subject: Regulamin Dyscyplinarny AP - projekt
To: Adam Paska - mikroloty <adampaska@kadrappg.pl>, JAcek Profus - paralotnie <jprofus@gmail.com>, Jerzy Boniecki - modelarstwo <boniecki@pro.onet.pl>, Jerzy MAkula - akrobacja <jurekmakula@poczta.onet.pl>, Jędrzej Willer - Śmigłowce <wiler@hat.pl>, Krzysztof Szopiński - spadochrony <szopa.wro@wp.pl>, Marek Michalec - balony <marek@dracop.pl>, Marek Szumski - szybowce <marekszumski@me.com>, Ryszard Michalski - samoloty <r.michalski@pro.onet.pl>
Cc: Włodzimierz Skalik <wskalik@wilga.pl>


Szanowni Panowie,Przesyłam w załączniku, projekt reg. Dyscyplinarnego AP. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami każdy polski związek sportowy musi taki regulamin posiadać, a kompetencje w jego uchwalenie są po stronie Kongresu AP.

Załączony projekt jest propozycją, do przedstawienia na najbliższym Kongresie który odbędzie się 1 lutego 2014.W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o zgłaszanie uwag do załącznika, gdyż ZAP chciałby je przeanalizować i dokonać autopoprawki projektu.Z poważaniem,Bohdan Włostowski

Aeroklub Polski

Sekretarz Generalny

tel. 22 826 76 70Pomóż lotnikom rozwinąć skrzydła - wesprzyj działalność szkoleniową i sportową polskich lotników.

Przekaż 1% podatku na rzecz Aeroklubu Polskiego - KRS 0000122672

DZIĘKUJEMY !
Tomasz Poznański
 
Posty: 21
Dołączył(a): 20 sty 2013, o 20:05
Klub:

Re: Regulamin Dyscyplinarny AP - projekt

Postprzez Tomasz Poznański » 22 sty 2014, o 23:39

Oficjalne stanowisko PFP w sprawie Regulaminu Dyscyplinarnego AP w korespondencji poniżej:

Dziękuję Jacek

Z naszej strony (PFP) dzięki za transparentne i kompetentne przewodniczenie KLiP, od samego początku Twej kadencji.
Mam nadzieję, że Koledzy z PSP niebawem także przekażą swoje stanowisko. Poniekąd zaistnienie Ich w nowej federacyjnej strukturze AP, jako jedynych naszych przedstawicieli, obliguje do transparentnych działań.

Tomek

W dniu 2014-01-22 22:28, Jacek Profus pisze:
> Cześć Tomek,
>
> Dzięki za odpowiedź. Mieliśmy też na ten temat dyskusję wczoraj na posiedzeniu KLiP. Konsultowałem kwestię też z kilkoma innymi klubami oraz zebrałem informacje/opinie z wczorajszej dyskusji na forum pl.rec.paralotnie. Brakuje mi jeszcze informacji o stanowisku PSP.
>
> Przygotowuję właśnie pismo do ZAP. Gotowe stanowisko przekażę wszystkim.
>
> Pozdrawiam
>
> Jacek
>
>
>
> 2014/1/22 Polska Federacja Paralotniowa <info@pfp.waw.pl>
>
>
> Jacek
>
> Przedstawiam oficjalne stanowisko Polskiej Federacji Paralotniowej w sprawie nowego regulaminu Aeroklubu Polskiego.
> Polska Federacja Paralotniowa uważa zmianę dotychczasowego regulaminu dyscyplinarnego Aeroklubu Polskiego za bezzasadną.
> Jednym z wielu powodów, które dyskwalifikują proponowany nowy regulamin są przede wszystkim:
> 1. Rażąco nieadekwatne kary finansowe dla paralotniarzy, w stosunku do nakładów AP na sport paralotniowy.
> 2. Niedopuszczalny poziom ogólności sformułowań, stosowany w określeniach opisujących przewinienia dyscyplinarne.
> 3. Stronniczy charakter organu arbitrażowego powoływanego przez ZAP.
> 4. Brak organu odwoławczego od decyzji dyscyplinarnych.
> 5. Niedopuszczalny tryb wprowadzania regulaminu, uniemożliwiający konsultacje i przekazywanie uwag przez strony zainteresowane sportem lotniczym.
>
> Tomasz Poznański
> Sekretarz
> Polskiej Federacji Paralotniowej
Tomasz Poznański
 
Posty: 21
Dołączył(a): 20 sty 2013, o 20:05
Klub:

Re: Regulamin Dyscyplinarny AP - projekt

Postprzez Tomasz Poznański » 31 sty 2014, o 23:23

Wersja regulaminu po II turze konsultacji:
https://drive.google.com/file/d/0B_jPcZ ... sp=sharing
Tomasz Poznański
 
Posty: 21
Dołączył(a): 20 sty 2013, o 20:05
Klub:


Powrót do Dyskusje

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości

cron