O FEDERACJI

Paralotniarze stanowią  jedną z najliczniejszych grup pilotów w Polsce jednocześnie są najszybciej rozwijającą się gałęzią lotnictwa. Od dawna pojawiały się głosy ,że paralotniarze powinni wziąć sprawy w swoje ręce.

Nadszedł czas abyśmy stanowili sami o sobie.

 

Po wielu konsultacjach i spotkaniach w środowisku organizacji paralotniowych z inicjatywy stowarzyszeń paralotniowych:

  • Stowarzyszenie Paralotniarzy Beskidu Wyspowego
  • Małopolski Klub Paralotniowy
  • Wielkopolski Klub Paralotniowy Fly 2 Live – Live 2 Fly

powstała ogólnopolska organizacja paralotniowa pod nazwą Polska Federacja Paralotniowa.

 

Idea ta powstała w celu hentai porn wspólnego tworzenia jak najszerszej platformy reprezentującej interesy Polskich paralotniarzy.

Członkowie założyciele biorąc pod uwagę głosy docierające ze środowiska, uznali za konieczne powstanie silnej organizacji tworzącej reprezentację wobec  władz celebrity porn publicznych, administracyjnych głównie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, samorządowych i społecznych jak również Aeroklubu Polskiego.

 

Chęć przystąpienia do Federacji Paralotniowej zgłaszały znane w środowisku stowarzyszenia paralotniowe. Obecnie mogą już to uczynić, bowiem powstanie Federacji stało się faktem.

 

Główne cele Polskiej Federacji Paralotniowej to reprezentowanie interesów swoich członków wobec władz, krzewienie kultury fizycznej i sportu w zakresie uprawiania paralotniarstwa oraz popularyzacja i rozwój paralotniarstwa.

Zależy nam na jak najbardziej przejrzystym i demokratycznym black porn działaniu Federacji.

Federacją jest dobrowolnym związkiem stowarzyszeń, klubów oraz osób fizycznych.

Federacja nie zastępuje lokalnych Stowarzyszeń i nie działa na mobile porn „ich polu”, ma jedynie wspierać lokalne inicjatywy.

Mamy nadzieję, że Polska Federacja Paralotniowa zintegruje środowisko i stanie się realnym reprezentantem polskiego środowiska paralotniowego. Kolejne stowarzyszenia już zdeklarowały chęć przystąpienia do Federacji.

 

Zapraszamy gorąco pozostałe kluby i stowarzyszenia do współpracy i uczestniczenia w budowie Polskiej Federacji Paralotniowej a tym samym do współdecydowania o przyszłości paralotniarstwa w Polsce.

Comments are closed.