Deklaracja członkowska

Stowarzyszenie które podjęło decyzję o przystąpieniu do Polskiej Federacji Paralotniowej i przegłosowało to na Walnym Zgromadzeniu swojego klubu, musi wypełnić hentai porn deklarację członkowską i przesłać ją na adres PFP:

deklaracja czlonkowska

Comments are celebrity porn closed.