WŁADZE

Zarząd PFP:

Prezes:

Tamara Dudek

Członkowie Zarządu:

Kazimierz Anielak

Piotr Klimek

Tomasz Poznański

Andrzej Walczak

Skład black porn Komisji Rewizyjnej:

Grzegorz Pawłowski

Łukasz Szymura

Janusz Wojtyniak

Bookmark the permalink.

Comments celebrity porn are closed.