Sprawozdanie z działalności Zarządu KSP w 2013r.

Szanowni mobile porn Państwo !

Zakończył celebrity porn się trzeci, kolejny rok działalności Krasnostawskiego Stowarzyszenia Paralotniowego, rok, w którym poszerzaliśmy naszą aktywność, wdrażając politykę integracji i aktywności lotniczej naszych Członków. Rok rozpoczęliśmy Walnym zebraniem Członków w dniu 2 lutego 2013r. na którym m.in. dokonano wyboru nowego Zarządu oraz uchwalono zmiany w statucie i przedyskutowano plany na nadchodzący sezon. Zarząd realizując postulaty Członków oraz własne inicjatywy realizował szereg hentai porn przedsięwzięć. Podzielić je należy na te związane bezpośrednio z celami działania stowarzyszenia oraz na takie które miały na celu pozyskanie środków finansowych na pomoc w realizacji tych celów. Całość działań postaram się przedstawić chronologicznie, tak jak po sobie następowały. Już w styczniu rozpoczęliśmy rozmowy z PSP w sprawie naszego uczestnictwa w organizacji zawodów z cyklu PLMP. Przy tej okazji wystąpiliśmy z inicjatywą rozegrania w tym samym terminie zawodów PPG i PG. Celem tego pomysłu było integrowanie środowiska paralotniowego oraz możliwość uczestnictwa w zawodach jak największej liczby naszych pilotów. Pomysł znalazł częściowe uznanie w Zarządzie PSP, ale wymagał jeszcze dopracowania i przekonania niezdecydowanych. Ze strony PSP w całej sprawie aktywnie działał Tomasz Surma, późniejszy sędzia zawodów PPG.

Z inicjatywy PSP nową mapę FIS uaktualniono o miejsca aktywności paralotniowej. Włączyliśmy się w tą akcję i na nowej mapie widnieją Fajsławice, Krasnystaw i Chełm, co na pewno poprawia bezpieczeństwo lotów, zwracając uwagę pilotów samolotów na możliwość spotkania paralotniarzy. W styczniu zarząd podjął uchwałę o wykreśleniu z listy Członków osób które z nieusprawiedliwionych powodów nie opłaciły składek członkowskich w latach poprzednich.

1. 7 marca przeprowadziliśmy coroczną akcję „PAKA” – akcję wietrzenia i przekładania spadochronów. Dla Członków Stowarzyszenia udział był praktycznie bezpłatny (opłata 1 zł). Równocześnie zainicjowaliśmy, dla zainteresowanych, przedsięwzięcie zbiorczej wysyłki skrzydeł do przeglądu.
Przypomnieliśmy w ten sposób o zasadności sprawdzania stanu technicznego paralotni oraz spowodowaliśmy, że każdy kto się dołączył do akcji, zaoszczędził środki finansowe. Kolejną inicjatywą było podjęcie starań o tanie grupowe ubezpieczenie OC. Sfinalizowano to za pośrednictwem firmy „Finansowa Chata”, a po analizie finansów Stowarzyszenia, Zarząd zdecydował się na dofinansowanie ubezpieczenia i każdy kto spełniał warunki (członkostwo co najmniej od 2012 roku oraz opłacenie składek) otrzymał dofinansowanie w kwocie 30 zł. Cały czas dbamy o reklamę Stowarzyszenia. Na imprezach rozwieszane są banery Stowarzyszenia, zakupiliśmy magnetyczne „naklejki” na samochody, prowadzone są nasze strony internetowe www.ksp.krasnystaw.pl, www.mylatamy.pl, www.chmieloty.krasnystaw.pl Strony są żywe i na bieżąco uaktualniane dzięki tytanicznej pracy Mariusza Dziuby – naszego skarbnika.

Co więcej, dzięki pracy i staraniom Mariusza praktycznie do zera spadły koszty użytkowania serwera. Ważnym elementem reklamy są filmy i tutaj wielkie podziękowania należą się Adamowi Chodorowskiemu za czas jaki poświęca na ich składanie z materiałów własnych i dostarczanych przez innych pilotów. Zakupione zostały również czapki i kapelusze z logo Stowarzyszenia, które rozprowadzamy „po kosztach” , licząc na to, że staną się naszym znakiem identyfikacyjnym. Niezwykle ważna, a może kluczowa dla reklamy Stowarzyszenia jest aktywność jego Członków. Aktywność lotniczą Zarząd postanowił nagrodzić ogłaszając na początku roku konkursy dla pilotów PG i PPG. Aktywność organizacyjna to praca na rzecz imprez jakie zdecydowaliśmy się w 2013 roku zorganizować. Pomysł był taki, żeby doprowadzić do sytuacji w której na naszych imprezach latalibyśmy równolegle:” swobodni” z napędowcami”.

Pierwszym tego rodzaju działaniem miał być festyn z okazji „Dni Krasnegostawu” o nazwie „ Krasnystaw z lotu ptaka”.

W całym przedsięwzięciu bardzo przeszkadzała pogoda, ale w pomimo to udało się zainteresowanym pilotom polatać, a Zarządowi finansowo black porn imprezę zamknąć, również dzięki dotacji uzyskanej z Urzędu Miasta Krasnystaw. Wniosek jaki złożono zawierał projekt na dofinansowanie w wysokości 6 000 zł,
ale ostatecznie przyznano dotację w kwocie 4 000zł, co zmusiło do poprawy wniosku i ograniczenia przedsięwzięcia. W założeniu festyn miał przynieść Stowarzyszeniu dochód, ale obcięcie dotacji oraz niesprzyjająca pogoda która odstraszyła większość widowni i pilotów z poza Stowarzyszenia , na to nie pozwoliły. Wielkie podziękowania należą się Kazimierzowi Stasiakowi, który (kolejny zresztą raz) bezpłatnie woził pasażerów. Gdyby frekwencja kibiców dopisała, w pełnej gotowości był również drugi pilot tandemu, Michał Nawrocki. Loty swobodne udały się dzięki wypożyczeniu wyciągarki stacjonarnej ze ściągarką. Po imprezie stwierdziliśmy, że należy podjąć działania w celu wejścia w posiadanie takie go sprzętu, a kolejny wyjazd naszych Kolegów do Grecji wyraźnie pokazał, że wskazane jest zbudowanie przyczepy transportowej, która umożliwiłaby bezproblemowy transport napędów i paralotni kilkuosobowego zespołu pilotów. Zdecydowano o podjęciu kolejnej próby (jak się z czasem okazało znów nieudanej) pozyskania na to środków w ramach tzw. Małych Projektów. Choć na razie środków nie udało się pozyskać, to pomysł jest nadal aktualny i będą podejmowane kolejne działania celem realizacji tego ważnego zamierzenia. Przy okazji festynu na Dni Krasnegostawu podjęliśmy próbę (raczej nie udaną) zorganizowania grupy pokazowej. Uważamy, że pomimo porażki, temat powinien być kontynuowany. W celu podniesienia aktywności lotniczej pilotów, na początku stycznia został do FIO złożony wniosek o dofinansowanie działań związanych z lataniem. Wniosek obejmował bardzo szeroką grupę pilotów i wnioskowano o dotację ok. 60 000 zł. Wniosek przeszedł przez sito ocen i znalazł się na 250 miejscu wśród blisko 1500 złożonych wniosków, ale na liście rankingowej byliśmy jednak zbyt nisko i nie starczyło dla nas pieniędzy (uzyskaliśmy 186 punktów, a dofinansowano projekty od 190 punktów). Z inicjatywy Naszych Członków, Ernesta Adamczyka i Krzyśka Grzesiuka, wystosowane zostało pism o do szefa Ochotniczych Straży Pożarnych , Waldemara Pawlaka, w związku z jego deklaracją pomocy finansowej paralotniarzom w zamian za patrolowanie terenów pod kątem p/pożarowym. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi na w/w pismo. W lutym złożono deklarację, a następnie KSP zostało Członkiem Polskiej Federacji Paralotniowej. Na walnym zebraniu Federacji powołano Kazimierz Anielaka z KSP na stano wisko członka komisji rewizyjnej Federacji. Kolejnym wyzwaniem stało się zorganizowanie corocznego festynu CHMIELOTY przy okazji krasnostawskich Chmielaków w dniach 23 -25 sierpnia 2013r. Impreza się rozrosła i możliwe jest jej sprawne przeprowadzenie tylko dzięki zaangażowaniu wielu osób. Udało się to w stu procentach i przy sprzyjającej pogodzie Chmieloty 2013 zgromadziły kilkudziesięciu pilotów z różnych stron Polski , dla których dyspozycji przekazano perfekcyjne lądowisko, infrastrukturę około lotniskową, wyżywienie oraz zorganizowano mini zawody dla chętnych i wieczorną integrację przy ognisku. Należy zaznaczyć również zaangażowanie władz Miasta, Powiatu i osób z poza Stowarzyszenia. Wzorem roku poprzedniego, dla podniesienia bezpieczeństwa, na czas imprezy zarezerwowano przestrzeń powietrzną.
Złożony w pierwszej połowie roku do Starostwa wniosek o dofinansowanie Chmielotów został rozpatrzony pozytywnie i choć nie otrzymaliśmy pełnej wnioskowanej kwoty, to pozyskane 3 000zł pozwoliło na finansowe „domknięcie” imprezy. W międzyczasie złożono również wniosek do MOSiR Krasnystaw o dofinansowanie treningów i wyjazdów paralotniowych, ale w związku z ilością wniosków z klubów sportowych i ograniczonymi środkami nasz wniosek „nie przeszedł”. W dwa tygodnie po CHMIELOTACH na lotnisku w Depułtuyczach Królewskich zorganizowaliśmy zawody paralotniowe będące jak wspomniano wcześniej próbą integrującego środowisko przedsięwzięcia, polegającego na rozegraniu w tym samym miejscu i czasie zawodów PG i PPG. Przedsięwzięcie organizacyjnie, sportowo i finansowo się powiodło. Najlepiej sportowo reprezentowali nas: klasa PF1 Ernest Adamczyk, klasa PL1 Wojtek
Panas, loty PG Łukasz Prokop. Piloci Stowarzyszenia pokazali się z jak najlepszej strony. Stworzyliśmy niezapomnianą atmosferę i organizacyjnie stanęliśmy na wysokości zadania. Owocuje to doskonałymi recenzjami i propozycją zorganizowania kolejnych zawodów w roku 2014. W przygotowaniach do organizacji zawodów popełniono błąd polegający na niezłożeniu w terminie wniosku o dofinansowanie. Spowodowało to pewne niedostatki finansowe. Dzięki jednak doskonałym kontaktom Piotra Żelisko w Urzędzie Miasta Chełm, oraz wspaniałej postawie tamtejszych Urzędników udało się ograniczyć koszty i pozyskać nagrody rzeczowe dla zwycięzców. Medale i dyplomy ufundowało PSP, jak również zapewniło obsługę sędziowską zawodów. Należy jeszcze raz podkreślić, że wszystkie trzy przedsięwzięcia: Festyn „Krasnystaw z lotu ptaka” , CHMIELOTY oraz zawody paralotniowe nie byłyby możliwe bez wielkiego zaangażowania Członków Stowarzyszenia, którym przy tej okazji serdecznie dziękuję. Określone w statucie cele stowarzyszenia, to m.in. podnoszenie kwalifikacji lotniczych Członków Stowarzyszenia, podnoszenie bezpieczeństwa w uprawianiu paralotniarstwa (bezpieczeństwa czynnego i prawnego) oraz wspieranie sportowych ambicji Członków Stowarzyszenia. Zarząd swoimi działaniami dążył do wypełniania tych celów, pomagając Członkom w zdobywaniu uprawnień, nakłaniając do używania sprzętu sprawdzonego przez uprawnione osoby, stwarzać warunki do odbywania lotów w towarzystwie doświadczonych pilotów oraz umożliwiać im poznawanie tajników sportowej rywalizacji. Zarząd dla planowania i realizacji zadań spotykał się na czterech zebraniach:

1. 10 stycznia omówiono tematykę i plan walnego zebrania oraz sugerowane zmiany w statucie.

2. 10 maja wstępnie omówiono plany organizacyjne imprez, podjęto decyzje dotyczące wykonania koszulek i czapek, a także sprawy wykorzystania i rozliczenia dofinansowania imprez.
3. 19 czerwca omówiono sprawozdanie z dni Krasnegostawu (festyn„Krasnystaw z lotu ptaka”), oraz dyskutowano na temat Chmielotów i zawodów.
4. 14 sierpnia omówiono szczegółowo plan organizacyjny i zadania przy realizacji pikniku Chmieloty oraz zawodów w Depułtyczach Królewskich

Napisano następujące wnioski o dotacje:
1. Do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – dotacja na ćwiczenia lotnicze z nawigacji i patrolowania
2. Do UM Krasnystaw – dotacja na realizację festynu „Krasnystaw z lotu ptaka” w ramach Dni Krasnegostawu – otrzymaliśmy 4000,00zł
3. Do MOSIR Krasnystaw – treningi i wyjazdy paralotniowe
4. Urząd Wojewódzki w Lublinie – Zawody Paralotniowe
5. Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie – dotacja na organizację pikniku Chmieloty 2013

6. UM Chełma – dotacja na zawody – wniosek nie złożony z powodu pomyłki w terminie oddania.
7. Małe projekty – dotacja na wykonanie przyczepy oraz wyciągarki – odmowa

Uważamy, że nakreślone i zrealizowane w 2013 roku zadania godne są kontynuacji i rozwoju spełniając nadrzędny cel wspólnego działania jakim jest rozwój lokalnego paralotniarstwa.
Zarząd KSP

Bookmark the permalink.

Comments are closed.