Uchwała 10/2015

 

Uchwała 10/2015

Walnego Zebrania Polskiej Federacji Paralotniowej

o hentai porn zawodach Pucharu Federacji

 

 

 

Walne Zebranie Polskiej celebrity porn Federacji Paralotniowej na  posiedzeniu w dniu 29.03.2015 r. podjęło jednogłośnie uchwałę o kontynuowaniu zawodów Pucharu Federacji w roku 2015.

 

 

Przewodniczący                                                                                Protokolant

 

Bookmark the permalink.

Comments are black porn closed.