Uchwała 11/2015

Uchwała 11/2015

Walnego black porn Zebrania Polskiej Federacji Paralotniowej

o wysokości składki członkowskiej

 

 

Walne Zebranie Polskiej Federacji Paralotniowej na  celebrity porn posiedzeniu w dniu 29.03.2015 r. podjęło jednogłośnie uchwałę o zwiększeniu wysokości składki członkowskiej do 300 zł/rok.

 

Przewodniczący                                                                                Protokolant

 

 

Bookmark the permalink.

Comments hentai porn are closed.