Uchwała 3/2015

 

Uchwała 3/2015

Walnego Zebrania Polskiej Federacji Paralotniowej

o udzieleniu absolutorium Zarządowi za całą kadencję.

 

 

 

Walne Zebranie Polskiej Federacji Paralotniowej na  posiedzeniu w dniu 29.03.2015 r.

podjęło jednogłośnie uchwałę o udzieleniu celebrity porn absolutorium Zarządowi za całą kadencję.

 

 

Przewodniczący                                                                                Protokolant

Bookmark the permalink.

Comments are hentai porn closed.