Uchwała 4/2015

 

Uchwała 4/2015

Walnego Zebrania mobile porn Polskiej Federacji Paralotniowej

o wyborze Prezesa

 

 

Walne Zebranie Polskiej Federacji Paralotniowej na  posiedzeniu w dniu 29.03.2015 r.

podjęło celebrity porn jednogłośnie uchwałę o wyborze Tamary Dudek na Prezesa Polskiej Federacji Paralotniowej.

 

 

Przewodniczący                                                                                Protokolant

 

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are hentai porn closed.