Uchwała 5/2015

Uchwała 5/2015

Walnego Zebrania Polskiej Federacji Paralotniowej

o wyborze  hentai porn Zarządu

 

 

 

Walne Zebranie Polskiej Federacji Paralotniowej na  posiedzeniu w dniu 29.03.2015 r.

podjęło jednogłośnie mobile porn uchwałę o wyborze Zarządu w składzie:

Kazimierz Anielak, Piotr Klimek, Tomasz Poznański, Andrzej Walczak.

 

 

Przewodniczący                                                                                Protokolant

 

Bookmark the permalink.

Comments celebrity porn are closed.