Uchwała 6/2015

Uchwała 6/2015

Walnego Zebrania Polskiej Federacji Paralotniowej

o wyborze Komisji Rewizyjnej

 

 

Walne Zebranie Polskiej Federacji Paralotniowej na  posiedzeniu w dniu black porn 29.03.2015 r.

p mobile porn odjęło jednogłośnie uchwałę o wyborze Komisji Rewizyjnej w składzie:

Łukasz Szymura, hentai porn Janusz Wojtyniak, Grzegorz Pawłowski.

 

 

Przewodniczący                                                                                Protokolant

 

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.