Uchwała 7/2015

Uchwała 7/2015

Walnego black porn Zebrania Polskiej Federacji Paralotniowej

o składce finansującej koszty uzyskania licencji sportowej

 

 

Walne Zebranie Polskiej Federacji Paralotnio hentai porn wej na  posiedzeniu w dniu 29.03.2015 r. podjęło jednogłośnie uchwałę o składce finansującej koszty uzyskania licencji sportowej Aeroklubu Polskiego dla Polskiej Federacji Paralotniowej.

 

 

Przewodniczący                                                                                Protokolant

 

 

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are celebrity porn closed.