Uchwała 9/2015

Uchwała 9/2015

Walnego Zebrania Polskiej Federacji Paralotniowej

o zmianie mobile porn § 13 pkt 2 statutu

 

 

Walne Zebranie Polskiej Federacji Paralotniowej na  posiedzeniu w dniu 29.03.2015 r. podjęło jednogłośnie uchwałę następującej treści :

§ 13 pkt 2 statutu Polskiej Federacji Paralotniowej przyjmuje hentai porn brzmienie:

Członkami Wspierającymi mogą być osoby prawne lub fizyczne, uznające i wspierające cele Federacji, przyjęte przez Zarząd na podstawie pisemnej decyzji.

 

 

Przewodniczący                                                                                Protokolant

 

Bookmark the permalink.

Comments celebrity porn are closed.